Migratie

In de Westerse wereld is hoe om te gaan met de massale bewegingen van mensen over grenzen een vraag die iedereen bezighoudt.

Er zijn een hele hoop voor- en tegenargumenten te geven rondom migratie en er zijn nog meer achterliggende redenen. Of migratie nu voortkomt uit conflict of klimaatverandering of economische malaise, het is het ongereguleerde ervan dat mensen tot wrok en debatten in parlementen, kranten en woonkamers drijft.

In plaats van discussiëren welke grenzen wel of niet geopend of gesloten zouden moeten worden, gaat de werkelijke behoefte naar mondiale coöperatie.  Zo zorgen we ervoor dat oorlogen afnemen, mensenstromen gemanaged kunnen worden en de armste landen ondersteund worden zodat hun eigen burgers een fatsoenlijk leven kunnen opbouwen in hun moederland en niet hoeven te migreren.

Dit kan alleen als landen samenwerken.

Klimaatverandering

Rare weersomstandigheden, afnemende oogsten, smeltend poolijs en rijzend zeeniveau. We weten allemaal dat de belangrijkste manier om klimaatverandering tegen te gaan het terugbrengen van onze CO2 uitstoot is – bijna alle experts zijn het daarover eens. Maar zelfs nu we het weten, is de snelheid van de verandering te langzaam. Wij, onze kinderen en toekomstige generaties zijn in gevaar. We hebben dringend een wezenlijke mondiale oplossing nodig.

Overheden zeggen dat ze drastische maatregelen zullen nemen maar dat doen ze niet – door De Negatieve Mondiale Concurrentiespiraal. En dus moeten we meer doen dan alleen demonstreren. We moeten een proces ondersteunen dat ervoor zorgt dat het in het kiesrechtelijk belang wordt voor politici van over de hele wereld om samen te werken. Dat is waarom je Simpol moet steunen

Mondiale pandemieën

De Coronavirus pandemie heeft aan het licht gebracht hoe fragiel nationale gezondheidssystemen eigenlijk zijn. Zorgwekkende tekorten van beademingsapparaten, beschermende kleding en andere benodigdheden resulteren in levens die verloren gaan en grote delen van de economie die stilgelegd worden.

Maar de Negatieve Mondiale Concurrentiespiraal - de noodzaak van elke overheid om haar economie competitief en aantrekkelijk te houden om zo buitenlandse investeringen, multinationals en de bijbehorende banen binnen te halen - betekent dat overheden moeten inkorten op belastingen op de rijken en grote bedrijven om hen in het land te houden. Geen wonder dat ze niet genoeg geld over hebben om de publieke sector, inclusief de zorg, naar behoren te financieren.

We kunnen het opduiken van gevaarlijke virussen niet stoppen, maar bredere coöperatie tussen overheden om belastingen te heffen op multinationals en belastingontduiking te elimineren zou er wel voor zorgen dat we noodvoorraden van medische apparatuur en testkits kunnen aanleggen voor het geval er een virus uitbreekt. Grote coöperatie betekent minder verlies van levens. Het Coronavirus laat ons zien dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Dat is waarom je Simpol moet steunen.

Belastingontwijking en belastingcompetitie

Vennootschapsbelastingen - belasting op bedrijven - zijn met een daling van 37% tussen 1980 en 2017 over de hele wereld al geruime tijd sterk aan het afnemen. Goed nieuws als je een multinational leidt, minder goed nieuws voor de rest. Waarom? Omdat hoe minder bedrijven bijdragen aan de belastinginkomsten van de landen waarin ze opereren, hoe minder die overheden kunnen uitgeven aan de publieke sector, zoals scholen, ziekenhuizen en openbaar vervoer.
Dus waarom daalt die vennootschapsbelasting al zo lang zo gestaag?

De belangrijkste reden is de Negatieve Mondiale Concurrentiespiraal. Overheden willen investeringen, banen en belastinginkomsten van grote bedrijven aantrekken en dus snijden ze in de vennootschapsbelasting om hen te lokken. En natuurlijk, als één overheid het doet, moeten de andere het ook doen om mee te komen.
 

Het is een competitie die elk land belastingen voor bedrijven doet verlagen, met als resultaat niet de landen maar de bedrijven als profiteurs. Ondertussen wordt de belastinglast verschoven naar hen die niet zo makkelijk ergens anders naartoe kunnen: de armen en de middenklasse.

Het is diezelfde noodzaak om aantrekkelijk te blijven voor grote bedrijven die ervoor zorgt dat landen een oogje dichtknijpen voor belastingontduiking. Uit angst dat grote bedrijven zich verplaatsen naar elders zijn landen, begrijpelijk, terughoudend in het toegeven dat belastingontduiking plaatsvindt en dat we als een consequentie er allemaal eronder lijden. Alleen mondiale en simultane actie kan dit oplossen. Dat is waarom je Simpol moet steunen.

Kernwapenontmanteling

Kernwapenontmanteling is het ultieme ‘Prisoner’s Dilemma’ – het zou beter zijn voor ons allemaal als elk land haar wapens zou ontmantelen, maar geen enkel land wil de eerste zijn die het doet. Geen land wil haar rivaal een militaire overhand geven, ondanks de potentiële catastrofe van een kernwapenoorlog. 

De redenen voor de ontwikkeling van nucleaire of andere massavernietigingswapens worden niet altijd direct gelinkt met de Negatieve Mondiale Concurrentiespiraal. Echter, wat spanningen tussen landen doet oplopen tot het punt van oorlog zijn inkomensongelijkheid en competitie over grondstoffen. In een wereld waar negatieve mondiale concurrentie de kloof tussen arm en rijk vergroot, groeien spanningen tussen landen en ligt oorlog in het verschiet. En dus houdt iedereen vast aan wat zij hebben, of vergroten ze zelfs hun wapenarsenaal.

Is het dan gek dat geïsoleerde landen zoals Noord Korea kernwapenontwikkeling tegen elke prijs nastreven? En waarom, zelfs na de verschrikkelijke wreedheden van het verleden, geen overeenkomst bereikt wordt om iedereen hun kernwapens te laten ontmantelen?

Dit is een gebied waar een Simultaan Beleid echt de meeste impact zou kunnen hebben – waar elk land zou kunnen overeenkomen om op exact hetzelfde moment te ontmantelen, met handhavingsmaatregelen om het zo te houden, en dus de wereld een veel veiligere plek te maken.