Ons beleid

Simpol (Simultaneous Policy) is een serie beleidspakketten met meerdere onderwerpen om wereldproblemen op te lossen. Elk beleidspakket zal overal op dezelfde dag, op dezelfde tijd ingaan. Welke onderwerpen zouden deze beleidspakketten moeten bevatten, hoe worden ze samengesteld, en door wie? 

Beleidsinhoud

De inhoud van elk Simpol beleidspakket zal worden samengesteld door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ontworpen proces, waar burgers van democratische landen en regeringen van alle landen bij betrokkken worden. Om dit beter te begrijpen, bekijk ons Information Pack

Wanneer een Simpol beleidspakket is ontwikkeld en alle of voldoende landen overeenstemming hebben bereikt, dan wordt het pakket gelijktijdig geïmplementeerd op een samen afgesproken datum. Volgende beleidspakketten volgen hetzelfde proces. Het proces begint alleen wanneer genoeg landen de Simpol Pledge hebben ondertekend en daarmee hun commitment om het voor elkaar te krijgen hebben laten blijken. Tot dat moment gaan wij door met onze campagne om politici, politieke partijen en overheden de Simpol Pledge te laten ondertekenen

We zijn ook samen met experts en academici bezig met het ontwikkelen van potentiële Simpol beleidspakketen, die zodra ze nodig zijn verder kunnen worden uitewerkt.

Wat zijn de criteria voor een Simultaneous Policy?

Er zijn drie criteria die een Simultaneous Policy definiëren:

1. Gelijktijdige Implementatie

Om te voorkomen dat een land lijdt onder een competatief nadeel moet een Simpol beleidspakket door alle of voldoende landen op dezelfde dag, op dezelfde tijd geïmplementeerd worden.

2. Subsidiariteit en het Beschermen van Nationale Souvereiniteit

Niet elk onderwerp hoeft betrokken te worden in Simpols beleidspakketten. Bij Simpol zijn we alleen gericht op mondiale problemen waarvoor het nodig is dat alle landen (of een heel groot aantal landen) meewerken. Als een kwestie opgelost kan worden door een land alleen, zonder significante gevolgen voor haar internationale concurrentiepositie, dan komt het niet in aanmerking om opgenomen te worden in een Simpol beleidspakket.

Een voorbeeld: wat een land besluit omtrent de doodstraf of abortus zal geen impact hebben op haar aantekkelijkheid voor internationale bedrijven of investeerders. Daarom is het niet iets dat internationale samenwerking vereist om het op te lossen. Hoewel wij bij Simpol gepassioneerd zijn over vele onderwerpen, zijn het alleen de onderwerpen die wereldwijde implementatie nodig hebben die in aanmerkingen komen voor een Simpol beleidspakket.

3. Multi-issueframework

Een Simultaneous Policy pakket verbindt met elkaar twee of meer onderwerpen die aan bovenstaande criteria voldoen. In plaats van een onderwerp zoals CO2-vermindering op zichzelf te behandelen, combineren wij het met een ander onderwerp – zoals een monidale belasting op financiële transacties.

Simpol verbindt meerdere problemen aan elkaar in een beleidspakket omdat elk probleem afzonderlijk adresseren er onvermijdelijk voor zorgt dat sommige landen zullen winnen en sommige zullen verliezen. Als je kijkt naar het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dan zie je dat de grote CO2 uitstoters zoals de VS en China veel meer te verliezen hebben als ze het akkoord ondertekenen. Dit zal alleen maar hun commitment ondermijnen of, zoals we hebben gezien met de VS, ervoor zorgen dat ze zich helemaal uit het akkoord terugtrekken.

Bij Simpol geloven we dat geen land een economische verliezer moet worden van het oplossen van wereldproblemen. Daarom verbindt Simpol meerdere onderwerpen in één beleidspakket, zodat de verliezen die een land maakt bij het oplossen van één probleem gecompenseerd kunnen worden door de winsten bij het andere probleem.

Voor meer informatie over beleidsontwikkeling bij Simpol, download ons Engelstalige Information Pack.