Jouw commitment:

"Door het steunen van Simpol geef ik een sterke voorkeur bij toekomstige nationale verkiezingen aan politici of politieke partijen die de the Simpol Pledge hebben ondertekend, met de mogelijke uitsluiting van zij die dat niet hebben gedaan."

Ik begrijp dat ik bij het tekenen instem met  Simpol's Data Protection & Transparency Notice in het zijpaneel.

Steun aangeven aan Simpol is gratis.

Supporting Simpol

* Mandatory fields

(please tick as appropriate)
(Newsletters are issued approximately 4 times per year)

Mocht je moeilijkheden ondervinden bij het verzenden van het formulier, neem dan contact met ons op - of stuur een email naar info@simpol.org.